Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Giáo viên tham gia nhập danh sách dân trí tiêm vacxin
Ngày 2/8 / 2021 cán bộ giáo viên trường TH Mỹ Lộc đã tham gia nhập liệu danh sách người dân đăng kí tiêm vacxin trên địa bàn xã Mỹ Lộc . Một số giáo viên tham gia nhập liệu tại trung tâm y tế xã và một số giáo viên tham gia nhập liệu tại nhà, vì lý do ở địa phương khác , không thể đến trục tiếp. Trên tinh thần tự nguyện, các giáo viên đa số là lực lượng giáo viên trẻ, tinh thần hăng hái và nhiệt huyết nên đã hoàn thành phần nhập liệu danh sách tiêm vacxin một cách nhanh chóng , đúng tiến độ mà xã nhà đã giao.
2018 © Trường Tiểu học Mỹ Lộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An