Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Trường Th Mỹ Lộc tập huấn ban chỉ huy liên đội năm học 2020-2021
Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kỹ năng – nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thực hành xã hội cho các em cán bộ Chỉ huy Đội tại các trường Tiểu học trên địa bàn Huyện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tính tự quản trong công tác Đội, xây dựng các mô hình hoạt động Đội hiệu quả. Trường TH Mỹ Lộc đã chỉ đạo tổ chức Chương trình tập huấn Ban chỉ huy Liên Đội năm học 2020-2021
Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kỹ năng – nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thực hành xã hội cho các em cán bộ Chỉ huy Đội tại các trường Tiểu học trên địa bàn Huyện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tính tự quản trong công tác Đội, xây dựng các mô hình hoạt động Đội hiệu quả. Trường TH Mỹ Lộc đã chỉ đạo tổ chức Chương trình tập huấn Ban chỉ huy Liên Đội năm học 2020-2021Chương trình học diễn ra sôi nỗi, sinh động và hiệu quả với các chuyên đề: Kỹ năng quản trò và múa hát tập thể; Vai trò Ban chỉ huy Liên đội trong trường học: Thực hành tiết chào cờ đầu tuần; Phương pháp tổ chức sân chơi tại Liên đội; Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh,  cách đánh trống; Hướng dẫn tổ chức mẫu tiết đọc sách và triển khai văn hoá đọc trong trường học, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em. 
 Chương trình tập huấn không chỉ mang lại cho các em kiến thức về công tác Đội mà còn là dịp giao lưu, học hỏi giữa các chi đội trong Trường
2018 © Trường Tiểu học Mỹ Lộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An