Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Phong trào "Em yêu biển đảo Việt Nam"
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu nhi biết về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, về quá trình giữ gìn biển đảo Tổ quốc và luật biển của Việt Nam; thông qua đó giúp thanh thiếu nhi tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ ý thức bảo vệ Tổ quốc, biển đảo quê hương, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Trường TH Mỹ Lộc đã tổ chức phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” năm 2020-2021.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu nhi  biết về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, về quá trình giữ gìn biển đảo Tổ quốc và luật biển của Việt Nam; thông qua đó giúp thanh thiếu nhi tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ ý thức bảo vệ Tổ quốc, biển đảo quê hương, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Trường TH Mỹ Lộc đã tổ chức phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” năm 2020-2021.

Phong trào diễn ra rất sôi nỗi  thu hút rất nhiều học sinh tham gia

2018 © Trường Tiểu học Mỹ Lộc
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An